Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2013

Ale młody człowiek? Młody 19- czy 20-letni człowiek, który ma przed sobą szmat życia, który chce w nie wierzyć i nie stracić z niego ani jednej sekundy, ani jednej dobrej chwili? Który chce prawdy, za które warto oddać życie?
— Hłasko
Reposted fromwhatdoyouwanttosee whatdoyouwanttosee vianivea nivea

May 11 2013

    
      Mam wrażenie, że jestem pozbawiona warstwy ochronnej. Powoduje to, że wszystko bardzo przeżywam. Bardzo dotyka mnie rzeczywistość, bo życie to nie rurki z kremem. Jestem przewrażliwiona, ale to jednak nie oznacza, że te smutne momenty nie są przeplatane chwilami, gdy naprawdę jest cudownie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frompiepszoty piepszoty viatypromantykaq typromantykaq
Ja mam taką naturę, że zawsze będę rozdrapywał, rozpamiętywał, analizował, rozkładał wszystko na atomy. I to jest, uwierz mi, strasznie męczące. Zabiera mi dużo energii i chęci do życia.
— Spięty, Lao Che
Reposted fromrysia rysia viatypromantykaq typromantykaq
Ona właśnie taka była, ogrzewała wszystko naokoło siebie, a sama się wypalała.
— "Mojry"
Rany, 
które się nie goją, 
można opłakiwać tylko w samotności.
— James Frey "Milion małych kawałków"
Czuję, że umieram z samotności, z miłości, z rozpaczy, z nienawiści - ze wszystkiego, co może mi zaoferować ten świat.
— Emil Cioran
Reposted fromolimpia olimpia viatypromantykaq typromantykaq
5145 08bf
Reposted frommartynkowa martynkowa viatypromantykaq typromantykaq
7978 0d28
Reposted frominkarasz inkarasz viatypromantykaq typromantykaq
Bardzo pouczające jest patrzeć na ludzi nieświadomych tego, że ktoś ich obserwuje. Nigdy nie wiadomo, czego można się dowiedzieć.
— George R. R. Martin - Gra o tron
Reposted fromkonwalia konwalia viatypromantykaq typromantykaq

Potem było rozmaicie. Tego wieczoru opowiedziałem Ci wszystko. Wszystko, co od lat zamknąłem w sobie. Słuchałaś w milczeniu, ściskałaś moja rękę, wsłuchiwałem się w bicie twojego serca, już wtedy biły razem. Żaden inny wieczór nie był taki piękny jak właśnie te: szary i rozpłakany. Tak strasznie zmokliśmy. Pamiętasz?
— Pamiętasz, Wanda M,Hłasko.
Gorzała pomaga nawiązywać znajomości, ale potrafi też niszczyć przyjaźnie.
— Megan Hart, Trzy oblicza pożądania
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King
Czuję go wszędzie, wewnątrz i na zewnątrz. Jego dotyk jest jak niebo, słyszę swój jęk. Chcę być tak blisko niego zawsze - teraz, zaraz umrzeć w jego ramionach.
— "Demony" Lisa Desrochers
Reposted fromsection section viatypromantykaq typromantykaq
Ludzie wierzą, że będą szczęśliwi, jeśli przeprowadzą się w jakieś inne miejsce, lecz przekonują się, że to tak nie działa. Gdziekolwiek się udasz, zabierasz tam siebie.
— Neil Gaiman
Reposted fromLittleJack LittleJack viatypromantykaq typromantykaq
Wiesz, kiedyś zabłądziłem w snach, bo szukałem tam Ciebie.
— Dżem
Reposted fromcichutko cichutko viairresolute irresolute
Przestajemy kochać siebie, gdy ktoś nas nie kocha.
Zapatrzony w twoje oczy.
Zaplątany w twoje rzęsy.
— Zbigniew Herbert

To miało być tylko na chwilę,
i miało przeminąć bez echa.

— Jarosław Chojnacki
Reposted fromnivea nivea viairresolute irresolute
„Po cholerę te wszystkie słowa, jeśli nie stoją za nimi uczucia. To tylko słowa."
— Requiem for a Dream
Reposted frompresned presned viairresolute irresolute
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl